Giardiainfektion

Giardiainfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar 

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om giardiainfektion, inklusive hur det smittar och eventuellt behandling- se smittskyddsblad för läkare. För förskolebarn, tillse kontrollprov efter behandling. Vid behandlingssvikt rekommenderas infektionskonsult.
  2. Förhållningsregler: Ges muntlig och skriftligt - se smittskyddsblad till patienter.
  3. Smittspårning: Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta samtliga hushållskontakter, även sexuella kontakter. Om förskolebarn - ta reda på namn på förskolan samt om barnet varit där med symtom.
  4. Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjuknandedag och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.
  5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och behandling för giardiainfektion ska vara kostnadsfritt för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom.

Smittskyddsblad 

Smittskyddsblad giardiainfektion, läkarinformation 

Smittskyddsblad giardiainfektion, patientinformation

Översättningar av smittskyddsblad  

Klinisk anmälan 

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan. 

Lokala rutiner

Diarré

Åtgärder vid tarminfektion 

Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation