Gula febern

Gula febern klassas enligt smittskyddslagen som en anmälningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar 

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om gula febern, inklusive hur det smittar och kontakta smittskyddsläkaren som via Folkhälsomyndigheten rapporterar vidare till WHO. 
  2. Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns. 
  3. Smittspårning: Innebär att ange sannolikt smittland och smittort. 
  4. Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i SmiNet. 
  5. Kostnadsfrihet: Nej, är inte en allmänfarlig sjukdom. 

Klinisk anmälan 

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.