HTLV I och II

HTLV I och II är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om HTLV, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Ordna uppföljning/kontroller. Remiss till infektionsklinik rekommenderas.
  2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
  3. Smittspårning: Innebär att ta HTLV-prov på fast(a) partner(s), modern och ibland barn, samt eventuella sprutdelningskontakter.  Se smittskyddsblad för läkare.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
  5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för HTLV ska vara kostnadsfria för patienten.

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.