Haemophilus influenzae, invasiv

Invasiv Haemophilus influenzae-infektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar 

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten adekvat behandling och information om sjukdomen. Kontrollera om patienten tidigare är vaccinerad mot Haemophilus influenzae typ B (HiB).
  2. Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns.
  3. Smittspårning: Ingen smittspårning krävs.
  4. Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i SmiNet. Ange vaccinationsstatus.
  5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig. 

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning  
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.