Harpest

Harpest är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om harpest, inklusive hur det smittar och eventuellt behandling.
  2. Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns.
  3. Smittspårning: Innebär att ange sannolik smittort så noga som möjligt.
  4. Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i SmiNet.
  5. Kostnadsfrihet: Nej, är inte en allmänfarlig sjukdom. 

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad harpest (tularemi), läkarinformation 

Smittskyddsblad harpest (tularemi), patientinformation
(ingen översättning finns) 

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.