Hepatit C

Hepatit C är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om hepatit C, inklusive hur det smittar och att det finns bra behandling - se smittskyddsblad för läkare. Ordna uppföljning/kontroller, remittera till infektionsklinik!
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Innebär att ta hepatit C-prov på aktuell sexpartner och barn till kvinnor med hepatit C. Vid akut hepatit C, smittspåra kontakter 3 månader bakåt.
 4. Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i SmiNet.
 5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för hepatit C ska vara kostnadsfria för patienten.

Ovanstående gäller endast patienter som är HCV-RNA/HCV-Ag positiva. 

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad hepatit C, läkarinformation

Smittskyddsblad hepatit C, patientinformation

Översättningar av smittskyddsblad 

Klinisk anmälan 

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan. 

Klinisk anmälan bör innehålla

 • känd eller misstänkt smittväg
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler getts
 • om patienten remitterats och vart
 • ange om patient inte har kunnat nås för att få information sin diagnos (se information om handläggning under rubrik paragrafanmälan/anmäl till smittskyddsläkare).  

Lokala rutiner

Patient med hepatit C ska remitteras till infektionskliniken, Centralsjukhuset Karlstad. Vid misstanke om akut hepatit C ska infektionsbakjour snarast kontaktas via växeln, 010-8315000. 

Blodburen smitta

Placering av barn med blodburen smitta i förskola och skola (hepatit B, C och hiv)      

Information till hälso- och sjukvården angående screening av Hepatit C efter blodtransfusion 

Vårdkedjan för patienter (överenskommelse mellan infektionskliniken, allmänmedicin och Smittskydd Värmland) 

Åtgärder vid kontakt med blod i förskola och skola 

Blanketter och remisser

Anmälan till smittskyddsläkaren / Paragrafanmälan 
Anmälan till smittskyddsläkaren avseende person som inte inställt sig för undersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller inte kommer att följa sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk m.m. (SmL 2004:168). 

Smittspårning

Smittspårning för hepatit C innebär följande: 

 • Erbjud sexualpartners provtagning.
 • För kvinnor som fött barn efter sannolikt smittotillfälle, erbjud provtagning av barnen.
 • Om hepatit C konstateras hos barn provtas modern (om hon inte redan har känd hepatit C).
 • Akut hepatit C smittspåras 3 månader bakåt.
 • Om det finns misstanke om sjukvårdsassocierad smitta i Sverige (detta är extremt ovanligt), ring Smittskydd Värmland.