Hepatit C

Hepatit C är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Översättningar av smittskyddsblad

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan. 

Lokala rutiner

Patient med hepatit C ska remitteras till infektionskliniken, Centralsjukhuset Karlstad. Vid misstanke om akut hepatit C ska infektionsbakjour snarast kontaktas via växeln, 054-615000. 

Blodburen smitta

Placering av barn med blodburen smitta i förskola och skola (hepatit B, C och hiv)      

Information till hälso- och sjukvården angående screening av Hepatit C efter blodtransfusion 

Vårdkedjan för patienter (överenskommelse mellan infektionskliniken, allmänmedicin och Smittskydd Värmland) 
- Hepatit C och allmänmedicin (behandlande läkare)
- Hepatit C och infektionskliniken (behandlande läkare) 

Åtgärder vid kontakt med blod i förskola och skola 

Blanketter och remisser

Anmälan till smittskyddsläkaren / Paragrafanmälan 
Anmälan till smittskyddsläkaren avseende person som inte inställt sig för undersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller inte kommer att följa sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk m.m. (SmL 2004:168).