Hepatit D

Hepatit D är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om hepatit B och D, inklusive hur det smittar och eventuell behandling. Ordna uppföljning/kontroller. Remiss till infektionsklinik rekommenderas.
  2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad för hepatit B till patienter.
  3. Smittspårning: Innebär att ta hepatit B-prov på sexpartners och eventuella familjemedlemmar och om provet är negativt, även hepatit B-vaccinera dessa. Om hepatit B-prov är positivt, kontrollera även hepatit D-prov.
  4. Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i SmiNet.
  5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för hepatit D ska vara kostnadsfria för patienten. 

Vid akut hepatit D - ring gärna till oss på Smittskydd Värmland för vägledning angående smittspårning. 

Klinisk anmälan 

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.