Hepatit E

Hepatit E är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Översättningar av smittskyddsblad

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.  

Lokala riktlinjer

Kontakta snarast infektionskliniken eller Smittskydd Värmland för vidare handläggning.