Hepatit E

Hepatit E är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. 

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad hepatit E, läkarinformation

Smittskyddsblad hepatit E, patientinformation

Översättningar av smittskyddsblad 

Klin anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.  

Lokala riktlinjer

Kontakta snarast infektionskliniken eller Smittskydd Värmland för vidare handläggning.