Hiv

Hiv är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Översättningar av smittskyddsblad

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan. 

Lokala rutiner

Vid positiv hiv-serologi ska patienten skyndsamt omhändertas på infektionsmottagningen, Centralsjukhuset Karlstad. Kontakta infektionsbakjour via växeln, 054-615000. 

Anonymt hivtest, provtagning för hiv

Blodburen smitta  

Placering av barn med blodburen smitta i förskola och skola (hepatit B, C och hiv)  

Åtgärder vid kontakt med blod i förskola och skola 

Blanketter och remisser

Anmälan om byte av behandlande läkare
Anmälan om byte av behandlande läkare, meddelande om provtagning hos en annan läkare än den som uppmanat till provtagning vid smittspårning och när smittskyddsläkaren överlämnar smittspårningsansvaret till någon annan läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal. 

Anmälan till smittskyddsläkaren / Paragrafanmälan 
Anmälan till smittskyddsläkaren avseende person som inte inställt sig för undersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller inte kommer att följa sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk m.m. (SmL 2004:168).