Influensavaccination

Syftet med influensavaccinationen i Värmland och Sverige är att minska risken för allvarlig sjukdom och död orsakad av influensa. Risken att bli svårt sjuk av influensa ökar påtagligt om man tillhör en riskgrupp.

Målsättningen är att så många värmlänningar som möjligt i riskgrupperna ska vaccinera sig. Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Värmland rekommenderar vaccination mot säsongsinfluensa om man tillhör de grupper som har en ökad risk att bli allvarligt sjuk.