Kikhosta (pertussis)

Kikhosta är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Omedelbar handläggning när det gäller spädbarn eller risk för spridning till spädbarn. Ge patienten information om kikhosta, inklusive smittvägar. Se smittskyddsblad för läkare. Antibiotika kan ges i tidigt stadium för att lindra sjukdom, till vissa grupper (bl a sen graviditet) eller för att minska smittspridning till eventuella spädbarn i familjen.
  2. Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns.
  3. Smittspårning: Viktigt att fråga om kontakt med spädbarn eller gravida. Tänk på gemensamma mötesplatser t.ex. vid hämtning på förskola eller liknande. Spädbarn (<6 månader) som kan ha varit exponerade skall erbjudas profylax. Frikostig provtagning på patienter med symtom. Vaccinationsstatus?
  4. Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i SmiNet. Ange insjukningsdatum och vaccinationsstatus.
  5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig. 

Smittskyddsblad 

Smittskyddsblad kikhosta, läkarinformation

Smittskyddsblad kikhosta, patientinformation (ingen översättning finns)

Klinisk anmälan 

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan. 

Klinisk anmälan bör innehålla 

  • uppgifter om tidigare vaccination (tidpunkt och antal doser) för att kunna upptäcka vaccinationsgenombrott samt minska risken för smittspridning
  • sannolikt smittland
  • om flera fall finns i omgivningen?

Smittspårning

Smittspårning för kikhosta innebär följande: 

Om spädbarn eller gravid bland hushållskontakter, se Smittskyddsblad (länk ovan) för åtgärder.

Lokal rutin

Kikhosta (pertussis) 2020-09-01