Klamydia

Klamydia är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. 

Översättningar av smittskyddsblad

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.  

Lokala riktlinjer

Centraliserad smittspårning av klamydia

Klamydia, instruktion för klamydiaprovtagning hos kvinnor 

Blanketter och remisser

Anmälan till smittskyddsläkaren / Paragrafanmälan
Anmälan till smittskyddsläkaren avseende person som inte inställt sig för undersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller inte kommer att följa sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk m.m. (SmL 2004:168).