Listeriainfektion

Listeriainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om listeria och hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Ampicillin är förstahandsval vid behandling av listerios. Cefalosporiner har ej effekt mot listeria.
  2. Förhållningsregler: Nej. Smitta mellan människor är mycket ovanlig förutom vid mor-barn-smitta.
  3. Smittspårning: Innebär att vårdgivaren/behandlande läkare informerar sig om möjlig smittkälla/livsmedel. Understryk vikten av att spara eventuella rester av misstänkta livsmedel i kylskåp.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
  5. Kostnadsfrihet: Nej, är inte en allmänfarlig sjukdom.  

Smittskyddsblad 

Smittskyddsblad listeriainfektion, läkarinformation

Smittskyddsblad listeriainfektion, patientinformation (ingen översättning finns) 

Klinisk anmälan 

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.