Mässling (morbilli)

Mässling är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.  

Aktuellt

Mässlingutbrott fortsätter i flera länder i Europa. Detta innebär att det är viktigare än på länge att vara vaccinerad med MPR vid utlandsresa, för ett bra långtidsskydd krävs två doser. Person som tidigare är ovaccinerad ska åtminstone ta en dos innan resan. Flest fall under 2018 har det varit i Rumänien, Frankrike, Grekland och Italien. I EU-länderna har det rapporterats 35 dödsfall under 2018. Även i Sverige har det varit flera mindre utbrott senaste åren. Vanligen har utbrotten startat efter att en person som blivit smittad utomlands sökt vård vid ankomst till Sverige.  

Mässling i franska Alperna (Folkhälsomyndigheten) 

Viktigt med uppmärksamhet på mässling

Misstänk mässling hos icke-immuna personer som söker med feber, torrhosta, ögonirritation, huvudvärk och utslag i munslemhinnan (kan misstolkas som afte). Efter 3-4 dagar kommer ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag som vanligen debuterar i ansiktet för att sedan sprida sig mot bål och extremiteter. Tidiga fall av mässling kan misstas för influensa eftersom utslagen kommer först efter ett par dagar. Mässlingvirus är luftburet och mycket smittsamt. 

  • Personer med misstänkt mässling ska inte sitta i väntrum i vården.
  • Patienter som själva misstänker att de kan vara sjuka i mässling ska kontakta 1177 Vårdguiden innan de söker vård. 

Vem riskerar att bli smittad av mässling? 

Barn under 18 månader som inte vaccinerats mot mässling.

Vuxna födda efter 1960: 

  • som inte blivit vaccinerade 
  • som inte haft mässling 
  • som bara fått en dos vaccin 
  • som avstått vaccination.

Folkhälsomyndigheten har utrett vid vilken tidpunkt det är mest lämpligt att erbjuda den första dosen MPR-vaccin inom det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Även fortsättningsvis ska det erbjudas vid 18 månaders ålder. Inför utlandsresor, som innebär en ökad smittrisk, rekommenderar Folkhälsomyndigheten att barn över 9 månaders ålder erbjuds MPR-vaccination. Om vaccinet ges före 12 månaders ålder behöver en dos även ges vid 18 månaders ålder. 

Se lokala rutiner och relaterade länkar nedan. 

Lokala rutiner

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund, 2019-04-10 

Mässling, misstänkt/säkerställd - poliklinisk vård, 2019-04-05  

Mässling, misstänkt/säkerställd - slutenvård, 2019-03-19