Meningokockinfektion, invasiv

Meningokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Invasiv meningokockinfektion är ett allvarligt medicinskt tillstånd som kräver akut handläggning redan på klinisk misstanke (oftast innan odlingssvar). Se smittskyddsblad för läkare angående information till närkontakter, smittspårning och profylax.
 2. Förhållningsregler: Nej.
 3. Smittspårning: Innebär att patientens behandlande läkare tar reda på personer som är närkontakter och därigenom kan ha en ökad risk att utveckla invasiv infektion och ger dessa antibiotikaprofylax. Närkontakter är boende i samma hushåll, personer som kan ha haft salivkontakt (till exempel via kyssar, druckit ur samma flaska, mun-till-mun-återupplivning) samt barn i samma förskolegrupp.
 4. Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i SmiNet.
 5. Kostnadsfrihet: Nej.

Kontakta Smittskydd Värmland för information och diskussion (alternativt infektionsbakjour utanför kontorstid). Extra viktigt är detta om patienten går på förskola/skola eller nyligen varit på läger/internat/militärförläggning eller liknande. 

Smittskyddsblad 

Smittskyddsblad meningokockinfektion, läkarinformation

Smittskyddsblad meningokockinfektion, patientinformation (ingen översättning finns) 

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.  

Klinisk anmälan bör innehålla 

 • insjukningsdatum
 • sannolikt smittland (inhemsk/utländsk smitta)
 • uppge vilka närkontakter som fått profylax
 • uppge om patienten varit i kontakt med annat liknande fall/annat känt meningokockfall.
 • uppge om patienten går på förskola/skola, eller nyligen varit på läger/internat/militärförläggning eller liknande. 

Smittspårning

Smittspårning för meningokocker innebär följande: 

 • Identifiera alla hushållskontakter och andra kontakter som kan ha utsatts för luftvägssekret. Ge dem profylax.
 • Informera närkontakter om skärpt uppmärksamhet på symtom eller tecken som kan tala för en begynnande meningokocksjukdom, och att vid sådana symtom omedelbart söka sjukvård. Se smittskyddsblad för läkare.
 • Kontakta Smittskydd Värmland om patienten går på förskola/skola, eller nyligen varit på läger/internat/militärförläggning eller liknande.