Papegojsjuka (psittacos)

Papegojsjuka är enligt smittskyddslagen som en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar 

  1. Medicinskt omhändertagande: Antibiotikabehandling. Huvudsakligen zoonotisk smitta som i enstaka ovanliga fall har kunnat spridas nosokomialt mellan människor.
  2. Förhållningsregler: Inga förhållningsregler.
  3. Smittspårning: Ja. Bakterien finns naturligt hos fåglar och utsöndras via sekret eller spillning. Spridning kan ske genom inandning av torkat smittat sekret i dam, från fjädrar eller från fågelträck. Efterfråga därför direkt eller indirekt kontakt med tama eller vilda fåglar. Kan gälla kontakt med eller rengöring av fågelbord, duvslag eller liknande. Har besök gjorts i zoologisk affär?
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
  5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen inte är allmänfarlig. 

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad papegojsjuka, läkarinformation

Smittskyddsblad papegojsjuka, patientinformation (ingen översättning finns)

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.