Paratyfoidfeber

Paratyfoidfeber klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om paratyfoidfeber, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Ge behandling.
  2. Förhållningsregler: Ges muntlig och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter. Patient i förskola eller med riskyrke ska stängas av från arbete/förskola tills tre negativa kontrollprov lämnats.
  3. Smittspårning: Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta kontakter med symtom. Provta symtomfria nära kontakter med riskyrke eller som går på förskola
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjuknandedag och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.
  5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för paratyfoidfeber ska vara kostnadsfritt för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom. 

Smittskyddsblad 

Smittskyddsblad tyfoid- och paratyfoidfeber, läkarinformation

Smittskyddsblad tyfoid- och paratyfoidfeber, patientinformation (ingen översättning finns)

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.  

Lokala rutiner

Åtgärder vid tarminfektion