Påssjuka

Påssjuka är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar  

  1. Behandlande läkares ansvar: Säkerställ diagnosen via provtagning. Ge patienten information om påssjuka, inklusive smittvägar.
  2. Förhållningsregler: Inga tvingande förhållningsregler. För att inte smitta andra bör den sjuke inte vistas i skolan, på fritidsaktiviteter eller på arbetsplats.
  3. Smittspårning: Provtagning av nära kontakter med liknande symtom.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göra i SmiNet. Ange vaccinationsstatus, insjukningsdatum och ev smittland.
  5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.  

Klinisk anmälan 

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.