Pest

Pest klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Misstänkt eller verifierad pest kräver snar bedömning och åtgärd. Vid stark klinisk misstanke kontakta infektionsspecialist samt smittskyddsläkare. 
  2. Förhållningsregler: Sjukdomen är allmänfarlig vilket innebär att förhållningsregler skall ges utifrån Smittskyddslagen 2004:168. Diskutera dessa med Smittskyddsläkaren. 
  3. Smittspårning: Innebär att ange sannolikt smittland och smittort. Andra sjukdomsfall och misstänkt exponerade. 
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. 
  5. Kostnadsfrihet: Ja, pest är en allmänfarlig sjukdom.

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.