Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP)

Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om PNSP, inklusive smittvägar. Ev. behandling, enligt resistensmönster. Ta ställning till om patienten behöver vara hemma – gäller förskolebarn och viss sjukvårdspersonal. Se smittskyddsblad för läkare nedan. Ring Smittskydd Värmland för planering av fortsatt handläggning!
  2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
  3. Smittspårning: Ska göras om patienten är ett förskolebarn eller vuxen/skolbarn med nära kontakt med förskolebarn. Innebär att provta familjemedlemmar och förskolekamrater.
  4. Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i SmiNet.
  5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och behandling för PNSP ska vara kostnadsfri för patienten. 

Smittskyddsblad 

Smittskyddsblad pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP), läkarinformation

Smittskyddsblad pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP), patientinformation (ingen översättning finns) 

Klinisk anmälan 

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.  

Klinisk anmälan bör innehålla

  • yrke/sysselsättning
  • namn på eventuell förskola och telefonnummer till föreståndare
  • vilka förhållningsregler som getts
  • om smittspårning påbörjats
  • namn och telefonnummer till ansvarig smittspårare.