Pneumokockinfektion, invasiv

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten adekvat behandling och information om sjukdomen. Kontrollera om patienten är vaccinerad mot pneumokocker och med vilket vaccin.
  2. Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns.
  3. Smittspårning: Ingen smittspårning krävs.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange vaccinationsstatus.
  5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig. 

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.