Q-feber

Q-feber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar  

  1. Behandlande läkares ansvar: Ge patienten information om Q-feber, inklusive hur det smittar och eventuellt behandling. 
  2. Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns. 
  3. Smittspårning: Innebär att ange sannolikt smittland och eventuell smittort så noga som möjligt. 
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. 
  5. Kostnadsfrihet: Nej, är inte en allmänfarlig sjukdom. 

Klinisk anmälan 

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.