Röda hund

Röda hund (rubella) är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar  

  1. Medicinsk omhändertagande: Säkerställ diagnosen via provtagning. Vid verifierat fall, ge patienten information om röda hund, inklusive smittvägar. Röda hund hos gravid kräver särskilt omhändertagande, se infpreg.se.
  2. Förhållningsregler: Inga tvingande förhållningsregler, men uppmana att undvika kontakt med icke-immuna, särskilt under den smittsamma perioden.
  3. Smittspårning: Provta misstänkta fall i omgivningen. Fråga efter kontakter med gravida.
  4. Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i SmiNet. Ange insjukningsdatum, ev smittland och vaccinationsstatus.
  5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.  

Klinisk anmälan 

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.