Salmonellainfektion

Salmonellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar 

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om salmonellainfektion, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare.
  2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt - se smittskyddsblad till patienter. Patient med riskyrke ska lämna negativt kontrollprov innan återgång till arbete - se smittskyddsblad för läkare.
  3. Smittspårning: Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta kontakter med symtom och symtomfria kontakter med riskyrke. Om förskolebarn - ta reda på namn på förskolan samt om barnet varit där med symtom.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjuknandedag och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.
  5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för salmonellainfektion ska vara kostnadsfritt för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom. 

Smittskyddsblad 

Smittskyddsblad salmonellainfektion, läkarinformation

Smittskyddsblad salmonellainfektion, patientinformation 

Översättningar av smittskyddsblad 

Klinisk anmälan 

Elektronisk anmälan i SmiNet, information och inloggning 
Direktlänkar till inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan. 

Lokala rutiner

Diarré

Åtgärder vid tarminfektion 

Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation