Shigellainfektion

Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar 

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om shigellainfektion, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Ge behandling.
  2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt - se smittskyddsblad till patienter. Patient i förskola eller med riskyrke, ska lämna kontrollprov en vecka efter avslutad behandling, samt stängas av från arbete/förskola tills negativt prov lämnas.
  3. Smittspårning: Provta kontakter med symtom. Provta symtomfria med riskyrke och symtomfria förskolebarn i hushållet.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjuknandedag och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.
  5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för shigellainfektion ska vara kostnadsfritt för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom. 

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad shigellainfektion, läkarinformation

Smittskyddsblad shigellainfektion, patientinformation

Översättningar av smittskyddsblad 

Klinisk anmälan 

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.  

Lokala rutiner

Diarré  

Åtgärder vid tarminfektion 

Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation