Shigellainfektion

Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar 

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om shigellainfektion, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Ge behandling.
  2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt - se smittskyddsblad till patienter. Patient i förskola eller med riskyrke, ska lämna kontrollprov en vecka efter avslutad behandling, samt stängas av från arbete/förskola tills negativt prov lämnas.
  3. Smittspårning: Provta kontakter med symtom. Provta symtomfria med riskyrke och symtomfria förskolebarn i hushållet.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjuknandedag och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.
  5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för shigellainfektion ska vara kostnadsfritt för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom. 

Översättningar av smittskyddsblad 

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.  

Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation

Lokala rutiner

Diarré  

Åtgärder vid tarminfektion