Stelkramp

Stelkramp är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom.  

Behandlande läkares ansvar 

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten adekvat behandling och information om sjukdomen.
  2. Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns.
  3. Smittspårning: Ej smittspårningspliktig
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
  5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen ej är allmänfarlig. 

Klinisk anmälan 

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.