Vibrioinfektion exkl kolera

Infektion med ej toxinbildande vibrio cholerae, vibrio parahemolyticus, vibrio vulnificus liksom övriga vibrioner är enligt smittskyddslagen anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga sjukdomar, Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1 juli 2004.

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.