Viral meningoencefalit inkl. TBE

OBS! Kategorin viral meningoencefalit innefattar sjukdomsgruppen Tick Borne Encephalitis (TBE) men även meningoencefalit som utvecklas till följd andra virusinfektioner.

Viral meningoencefalit är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar 

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om TBE - se smittskyddsblad för läkare samt patientinformation. Remiss för uppföljning. Patient med meningit- eller encefalitsymtom, med svårtolkad serologi eller med misstanke om vaccinationssvikt bör remitteras till infektionsklinik/barnklinik för bedömning och utredning.
  2. Förhållningsregler: Inga. Smittar inte mellan människor.
  3. Smittspårning: Inte aktuellt, men viktigt att ta noggrann anamnes för att bestämma misstänkt smittort.
  4. Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i SmiNet med smittort och vaccinstatus.
  5. Kostnadsfrihet: Nej, är inte en allmänfarlig sjukdom. 

Smittskyddsblad 

Smittskyddsblad TBE, läkarinformation

Smittskyddsblad TBE, patientinformation (ingen översättning finns)

Klinisk anmälan 

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.  

Klinisk anmälan bör innehålla 

  • sannolik smittort så exakt angiven som möjligt
  • sannolikt smittdatum
  • om patienten blivit fästingbiten de senaste 14 dagarna
  • om patienten är TBE-vaccinerad, antal doser, senaste dos samt om möjligt vilket vaccin eller vaccinationsställe.