Virala hemorragiska febrar (VHF) exkl dengufeber och sorkfeber

Virala hemorragiska febrar exkl dengufeber och sorkfeber är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Hemorragiska febrar är en grupp virussjukdomar med delvis gemensam symtombild och som domineras av hög feber, multiorgansvikt samt olika grader av blödningsmanifestationer. De fyra mest omtalade är Ebola, Marburg, Kongo-Krim och Lassa, som alla kan spridas från människa till människa. 
Information om ebola 

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.