Yersiniainfektion

Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar 

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om yersiniainfektion, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare.
  2. Förhållningsregler: Ges muntlig och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
  3. Smittspårning: Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta kontakter med symtom.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjuknandedag och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.
  5. Kostnadsfrihet: Yersiniainfektion omfattas inte av kostnadsfrihet då det inte är en allmänfarlig sjukdom. 

Smittskyddsblad 

Smittskyddsblad yersiniainfektion, läkarinformation

Smittskyddsblad yersiniainfektion, patientinformation (inga översättningar finns) 

Klinisk anmälan 

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.   

Lokala rutiner

Diarré

Åtgärder vid tarminfektion 

Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation