Yersiniainfektion

Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. 

  1. Behandlande läkares ansvar 

  2. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om yersiniainfektion, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare.
  3. Förhållningsregler: Ges muntlig och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
  4. Smittspårning: Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta kontakter med symtom.
  5. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjuknandedag och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.
  6. Kostnadsfrihet: Yersiniainfektion omfattas inte av kostnadsfrihet då det inte är en allmänfarlig sjukdom. 

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.   

Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation

Lokala rutiner

Diarré

Åtgärder vid tarminfektion