SmiNet - information och inloggning

På SmiNet gör behandlande läkare en elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

Databasen SmiNet är tillfällligt stängd (Folkhälsomyndigheten)

Inloggning via Sjunet

Inloggning för övriga användare 

För elektronisk anmälan behövs ett lösenord som är kopplat till enhet/klinik. Kontakta oss om du saknar klinikens lösenord, 010-839 13 02, 010-839 13 11 eller 010-839 13 00.

Varje anmälningspliktig sjukdom är kopplad till ett formulär med relevanta frågor för just den diagnosen och kan skickas elektroniskt. 

Vid inloggning anges 

  • Län
  • Kliniktyp, saknas verksamhetens kliniktyp, välj "Övrigt"
  • Kliniknamn
  • Lösenord (klinikens id-nummer)

Elektronisk anmälan

  • Välj diagnos
  • Fyll i anmälan
  • Tryck på "Skicka"

Du får en bekräftelse och möjlighet att skriva ut en kopia, alternativt spara som PDF. 

Nya versioner av kliniska anmälningsformulär i SmiNet 2015-10-23 
Eventuellt kan man behöva rensa cachen i sin webbläsare för att de nya formulären skall fungera fullt ut i applikationerna för elektronisk anmälan och pappersutskrift (som anmälande läkare använder). I t.ex. Internet Explorer 11 gör man detta via "kugghjulet" i över högra hörnet, "Internetalternativ", flik "Allmänt", "Webbhistorik" och "Ta bort...".