Smittskyddsblad

Praktiska råd utgivna av Smittskyddsläkarföreningen, för epidemiologisk handläggning av de viktigaste sjukdomarna i smittskyddslagen.

Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation
Översättningar av hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation, finns på Smittskydd Stockholms sida.
 

SjukdomDatumLäkarinfoPatientinfoÖver-sättningar
patientinfo.
Amöbainfektion 20190117  Läkarinfo Patientinfo  
Campylobacter
infektion
20190117 Läkarinfo  Patientinfo  
Covid-19 20200408 Läkarinfo Patientinfo  
Cryptosporidie-
infektion
20190117  Läkarinfo Patientinfo   
Difteri 20141001  Läkarinfo  Patientinfo   
Ebola 20150918  Läkarinfo     
Enterohemorragisk 
E.coli (EHEC)
20190117  Läkarinfo  Patientinfo  EHEC 
Extended Spectrum
Beta-Lactamase 
(ESBL)
20150325  Läkarinfo  Patientinfo  ESBL 
ESBLcarba 20150325  Läkarinfo  Patientinfo  ESBLcarba 
Giardiainfektion 20190117  Läkarinfo  Patientinfo  Giardia 
Gonorréinfektion 20160226  Läkarinfo  Patientinfo  Gonorré 
Harpest 20170302  Läkarinfo  Patientinfo   
Hepatit A 20131213  Läkarinfo  Patientinfo  Hepatit A 
Hepatit B 20190524  Läkarinfo  Patientinfo Hepatit B 
Hepatit B hos barn 20130410    Patientinfo   
Hepatit B ungdom 20170203    Patientinfo  Hepatit B 
hos ungdom
 
Hepatit C 20190-24  Läkarinfo  Patientinfo  Hepatit C 
Hepatit E 20131213  Läkarinfo  Patientinfo  Hepatit E 
Hivinfektion 20190703 Läkarinfo Patientinfo  
Patientinfo - välinställd behandling
Hiv 

Hiv med välinställd behandling
HTVL I och II 201710-3  Läkarinfo  Patientinfo   
Kikhosta (pertussis) 20141107  Läkarinfo  Patientinfo   
Klamydiainfektion 20160226  Läkarinfo  Patientinfo  Klamydia 
Legionärssjuka 
(legionellainfektion)
20170428  Läkarinfo  Patientinfo   
Listeriainfektion 20141001  Läkarinfo  Patientinfo   
Meningokock-
infektion
20180507  Läkarinfo  Patientinfo   
Meticillinresistenta 
gula 
stafylokocker 
(MRSA)
20130613
20140509
 
Läkarinfo  Patientinfo  MRSA 
Nephropathia 
epidemica 
(se sorkfeber)
       
Papegojsjuka 
(psittacos)
20191025  Läkarinfo  Patientinfo   
Paratyfoid- och 
tyfoidfeber
20190117  Läkarinfo  Patientinfo   
Pertussis 
(se Kikhosta)
       
Pneumokocker med 
nedsatt känslighet för 
penicillin, PNSP
20130101
20140509
 
Läkarinfo  Patientinfo   
Rabies 20161220  Läkarinfo     
Salmonellainfektion 20190117  Läkarinfo  Patientinfo  Salmonella 
Shigellainfektion 20190117  Läkarinfo  Patientinfo  Shigella 
Sorkfeber 
(nephropathia
epidemica)
20170322  Läkarinfo  Patientinfo   
Syfilis 20190709  Läkarinfo  Patientinfo  Syfilis 
TBE - fästingburen 
hjärinflammation
20191219  Läkarinfo  Patientinfo   
Tuberkulos 20160503  Läkarinfo  Patientinfo  Tuberkulos 
Tuberkulos, latent, 
när behandling ges
20160503  Läkarinfo  Patientinfo
behandling 
ges
 
Tuberkulos, 
behandling
 
Tuberkulos, latent, 
när behandling 
inte ges
"  "  Patientinfo
behandling
ges inte
 
Tuberkulos, 
ej behandling
 
Tularemi 
(se Harpest)
       
Tyfoid- och 
paratyfoidfeber
20190117  Läkarinfo  Patientinfo  Tyfoid- och 
p
aratyfoid-
feber
 
Vancomycinresistenta 
enterokocker (VRE)
20140509, 20150325  Läkarinfo  Patientinfo  VRE 
Yersiniainfektion 20190117  Läkarinfo  Patientinfo