Utbildningar och kurser

Här hittar du aktuella utbildningar som hålls av Smittskydd Värmland.

Välkomna till nätverksträff, Hygien i förskolan

Vi vänder oss i första hand till er som redan är hygienombud inom förskolan och till förskolechefer. Även intresserade BVC-sjuksköterskor är välkomna. 

Tid: Onsdag den 11 december kl. 13:30-16:00 

Plats: Albatrossen, Karolinen, Karlstad

Programpunkterna är inte helt fastställda. Vi kommer att ta upp ämnen som känns aktuella i dagsläget och presentera nytt informationsmaterial som ligger på webbplatsen under rubriken Smittskydd/Hygien i förskolan

Anmälningstiden har gått ut.  

Sista anmälningsdag: 15 november 2019 

Mer information finns på inbjudan (pdf)   E-utbildning basala hygienrutiner för patientnära personal via Kompetensverktyget

E-utbildningen i basala hygienrutiner är obligatorisk för patientnära personal och ska göras vartannat år enligt beslut av HCL, Hälso- och sjukvårdschefens ledningsgrupp, 2017-03-08. Utbildningen skickas ut via mejl. Personal som inte är patientnära behöver inte göra utbildningen, men får gärna göra den om man vill.

Läs mer om e-utbildningen.

Film om basala hygienrutiner