Utbildningar och kurser

Här hittar du aktuella utbildningar som hålls av Smittskydd Värmland.

Smittskydd Värmland inbjuder nya hygienombud inom vårdenheter i Region Värmland till en hygienombudsutbildning på distans via Teams. Utbildningen är uppdelad i två delar: 2020-11-26, kl. 13.00-15.00 samt 2021-01-20 kl. 13.00-15.00.

Utbildningen riktar sig till er som inte tidigare har gått denna utbildning.

Vi kommer att gå igenom vårdhygieniska principer inom olika ämnesområden samt några sjukdomstillstånd med vårdhygienisk betydelse.

Här kan du se hela inbjudan som pdf.

Anmäl dig här via detta formulär.
Senaste anmälningsdag: 2020-10-26

 

E-utbildning basala hygienrutiner för patientnära personal via Kompetensverktyget

E-utbildningen i basala hygienrutiner är obligatorisk för patientnära personal och ska göras vartannat år enligt beslut av HCL, Hälso- och sjukvårdschefens ledningsgrupp, 2017-03-08. Utbildningen skickas ut via mejl. Personal som inte är patientnära behöver inte göra utbildningen, men får gärna göra den om man vill.

Läs mer om e-utbildningen.

Film om basala hygienrutiner