Bildserie - vad är rätt och fel?

Testa dina kunskaper i basala hygienrutiner i dessa bildserier. Du kommer att stöta på både korrekta och felaktiga exempel.

Bildserie 1

Klicka på bilden för att starta första bildspelet.

Bildserie ett för utbildning i basala hygienrutiner

Bildserie 2

Klicka på bilden för att starta andra bildspelet.

Bildserie två för utbildning i basala hygienrutiner

Bildserie 3

Klicka på bilden för att starta tredje bildspelet.

Bildserie tre för utbildning i basala hygienrutiner

Bildserie 4

Klicka på bilden för att starta fjärde bildspelet.

Bildserie fyra för utbildning i basala hygienrutiner